Właściwe urzędy

W celu ułatwienia spełnienia formalności, podajemy adresy urzędów właściwych dla naszej lokalizacji.

  • ul. Słowackiego 6/8
  • 02-023 Warszawa
  • tel.: 22 560 13 13
  • fax: 22 839 90 03
  • www.zoliborz.org.pl

Skontaktuj się z nami

Dane kontaktowe

CTSG Sp. z o.o.

Warszawa

ul. Mickiewicza 37/58

01-625 Warszawa

ikona zegara

Poniedziałek - Środa – 9:00 – 16:30

Czwartek - Piątek – 9:00 – 16:00