W celu ułatwienia spełnienia formalności, podajemy adresy urzędów właściwych dla naszej lokalizacji.

Pierwszy Urząd Skarbowy Warszawa-Śródmieście

ul. Lindleya 14,
02-013 Warszawa
tel.: 22 584 61 00
fax: 22 584 61 90
www.is.waw.pl/uswsrodmiescie1

Zakład Ubezpieczeń Społecznych - ZUS

Inspektorat Warszawa - Żoliborz
(podlega pod: ZUS I Oddział w Warszawie)
ul. Kasprowicza 151
01-949 Warszawa-Żoliborz
tel.: 22 560 16 00
www.zus.pl

Urząd Dzielnicy Żoliborz

ul. Słowackiego 6/8
02-023 Warszawa
tel.: 22 560 13 13
fax: 22 839 90 03

Urząd Statystyczny w Warszawie

ul. 1 Sierpnia 21,
02-134 Warszawa
tel.: 22 464 20 00
fax: 22 846 78 31
e-mail: g.silny@stat.gov.pl
www.stat.gov.pl

Krajowy Rejestr Sądowy - XII Wydział KRS

ul. Czerniakowska 100,
00-454 Warszawa
tel.: 22 440 06 91
tel.: 22 440 06 92
www.warszawa.so.gov.pl

Skontaktuj się z nami

Dane kontaktowe

CTSG Sp. z o.o.
Warszawa
ul. Mickiewicza 37/58
01-625 Warszawa
Poniedziałek - Środa – 9:00 – 16:30
Czwartek - Piątek – 9:00 – 16:00